Moja práca s deťmi

   S deťmi pracujem od roku 2008. Najprv som začala s predškolákmi, a neskôr pribudli ďalší. V škôlke mám výtvarný krúžok s detičkami od 3-6 rokov, na základnej škole a v Centre záujmových aktivít mam prvý stupeň.

Výtvarný smer je u detí veľmi dôležitý, pretože ich verbálna komunikácia nie je taká vyvinutá ako u dospelých a potrebujú sa nejako prejaviť. Vyjadriť svoje pocity a názory, svoje vnímanie atď.

Výtvarný smer im v tomto veľmi pomáha. Navyše slúži ako arteterapia, učí ich zručnosti, sústredeniu a láske k tvoreniu. Zároveň im pomáha spájať sa so svojím vnútrom, napojiť sa na svoje pocity, myšlienky a prejaviť to „na papier“.

Zapája sa pravá hemisféra, čo sa odrazí veľmi pozitívne vo vyjadrovaní svojich pocitov, aj celkovo v citovom živote. Deti sú pokojnejšie, šťastnejšie a prináša im to radosť. Mne prináša zase radosť práve práca s nimi.

V dnešnej dobe, keď je všetko dostupné v obchode, rodičia deťom kupujú hotové veci, a fantázia či zručnosť nie je tak plne podporená. Pri tvorivých dielňach sa podporuje aj jemná motorika, zručnosť, fantázia, a decká majú aj radosť z toho čo vytvoria, prípadne sa s tým čo vytvorili možu hrať, alebo niekomu podarovať.

Ponúkam vám zopár fotografií z hodín výtvarnej a tvorivých aktivít, ktoré si môžete pozrieť v galérii fotografií, alebo na facebooku v mojich albumoch.