Arteterapia

Arteterapia je liečba výtvarným umením. je vpodstate jedno či je to maľba, kresba, práca s hlinou alebo iným materiálom. Výslednú prácu nehodnotíme podľa estetického cítenia, ale ideme do hĺbky - výpovednej hodnoty podľa tvarov, línií, farieb a symboliky....Vždy je to proces, ktorý môžeme sledovať pri opakovaných sedeniach.

Pojem arteterapia vychádza zo spojenia dvoch starovekých antických pojmov, z latinského slova art, artis, čo znamená umenie a z gréckeho slova therapeón, čo v pôvodnom zmysle slova predstavovalo služobníka, sprievodcu a ošetrovateľa bohov. V anglickom jazyku sa pojem art používa v súvislosti s výtvarným pojmom.
V terapii umením sa kladie hlavný dôraz na liečebný potenciál tvorivej činnosti. Sebavyjadrenie a rozvoj tvorivosti podnecuje sebauzdravovacie mechanizmy. Výtvarná tvorba podporuje tvorivosť, posilňuje sústredenie, vnímavosť, sebavyjadrenie, vizuálne a verbálne usporiadanie zážitkov, uvoľnenie a nadhľad.
Jej hnacia sila pochádza z vnútra osobnosti, je to spôsob akým možno vniesť poriadok do chaosu pocitov a pohnútok vo vnútri a uvoľniť von úžasné množstvo dojmov.
 

Automatická kresba - ako súčasť Arteterapie

Automatická kresba je spôsob kresby, kedy sa prejavuje podvedomie. Nad obrázkom a spôsobom jeho vyhotovenia nepremýšľame, nekonáme rozumovo a racionálne. Kresba prebieha automaticky. Takto vytvorené kresby majú terapeutický účinok. Takéto kreslenie pomáha uvoľňovať rôzne emocionálne a psychické blokády a touto ľahkou, príjemnou a nenápadnou formou môžeme zlepšiť svoj stav a celkovo svoj život.
Nakreslený obrázok, farby, línie a symbolika sú odrazom fyzického, psychického a emocionálneho stavu - zdravia človeka. Z takého obrázku sa dajú "vyčítať" rôzne skryté veci, ktoré človek potláča a neuvedomuje si ich. Touto diagnostikou môžeme tieto veci dostať na povrch, rozanalyzovať ich. Keď človek o nich vie a má schopnosť ich pomenovať, lepšie a ľahšie sa vie s nimi vysporiadať...

Taktiež môžeme prostredníctvom obrázkov nahliadnuť do podvedomých procesov, ktoré si neuvedomujeme, a môžeme ich "preprogramovávať" jednoduchou činnosťou tvorenia.
 

Čo je to tvorivosť?

Tvorivosť/kreativita = základ života. Základ tvorenia je myšlienka. Všetko čo JE a čo existuje má prapôvod v mysli. Na základe tejto tvorivej energie existuje vesmír, Zem, všetko živé aj zdanlivo neživé a v konečnom dôsledku aj ľudia... A všetko to, čo ľudia vytvorili, vzniklo najprv ako myšlienka. Tvorivosť myšlienok, slov a emócií je veľmi dôležitá v celom našom bytí. Na ich základe existuje všetko čo máme okolo seba. Tvorivosť je vedomá alebo aj podvedomá. Čím viac podporujeme vedomú tvorivosť- čím viacej si uvedomujeme dopad našej tvorivej mysle, tým sa zlepší náš život, naše zdravie, práca, vzťahy a financie...
 

Čo je arteterapia v praxi?

Obraz, ktorý vytvárame, je vlastne obrazom nás samotných. Nášho vnútra. Terapeut sleduje prejavy vo vytvorenom obraze- tvary, farby, línie, symboliku, ich význam, ich kombinácia a súvislosť s konkrétnym človekom. (Keďže každý človek je iný, rovnaký symbol u dvoch ľudí môže mať u každého z nich celkom iný význam).
Vytvorené dielo môže zdôrazňovať čo potrebujeme ukázať - dať von, alebo to čo potrebujeme prijať- čo nám chýba. Môže vyjadrovať aj to, čo poláčame, čo nechceme prijať atd.

Obraz nehodnotíme či je pekný/škaredý, pozeráme do hĺbky jeho výpovede. Vytváranie obrazu z podvedomia spôsobuje odblokovanie a má terapeutické účinky. Vytváranie takýchto obrazov pomáha uzdraviť telo aj dušu - prejavy budú na všetkých úrovniach (duševno-emocionálnej, psychickej, fyzickej).
Ak sa dlhodobejšie aplikuje Arteterapia, zmeny sa prejavia na obrazoch a taktiež aj v živote (v psychike, zdrav.stave, nálade, postoji k situáciám, atď.).
 

Ako tvoria deti - rozdiel medzi deťmi a dospelými

Deti tvoria spontánne a čím mladšia veková kategória, tým spontánnejšie, bez rozmýšľania. Ich verbálna zásoba je menšia ako u dospelých, preto je pre nich jednoduchšie vyjadriť sa obrazovou formou. Taktiež nemajú mozog zahltený množstvom informácií a obmedzení, preto im nerobí problém pokresliť celú plochu papiera. Dospelí sú oddelení od svojho vnútra, od svojich pocitov. A taktiež viacej sa zameriavajú na rozumovú stránku vecí... Boja sa kritiky a otvorenia ich vnútra. Preto majú oveľa väčší problém spontánne sa výtvarne prejaviť.
Arteterapia im prináša čas na skľudnenie, radosť z tvorenia a nové pohľady na svoju osobnosť.
 

Čo prináša Arteterapia

 • uvoľnenie pri tvorení
 • odblokovanie a harmonizácia pri tvorení
 • vyjadrenie vyššieho JA obrazovým spôsobom
 • vytvorenie "diela"
 • diagnostika podľa diela
 • podporuje tvorivosť a vieru vo vlastné tvorivé schopnosti
 • pôsobí relaxačne, harmonizuje psychosomatické obtiaže, odvádza negatívne emócie a stres
 • prispieva k vytváraniu pozitívneho myslenia a upokojuje
 • môže nám ukázať naše skryté vlastnosti a problémy, ktoré si nechceme pripustiť

 

Podpora pre tvorenie :

 • vždy začíname krátkou meditáciou/stíšením, ponorením do seba...
 • obrázok sa nedá pokaziť
 • teším sa na krásu, ktorú vytvorím slobodne a bez predsudkov
 • voľne dýcham
 • prezriem si farby
 • dôverujem si
 • doprajem si slobodu prejavu a doprajem ju aj ostatným
 • vnímam svoje pocity, nechám sa viesť- kedy začať a kedy skončiť
 • vyhodnotím prácu alebo nechám, aby ju vyhodnotil terapeutDiagnostická automatická kresba - používajú ju terapeuti, ktorí nakreslia napr.postavičku a automatickou kresbou do nej vkreslia línie a symboly a na tomto základe vyhodnotia zdravotný stav klienta.

Takto sa môžu diagnostikovať aj priestory, vzťahy atď.

Automatickou kresbou si môžeme vytvoriť obrazy ktoré nás harmonizujú, uzdravujú, upokojujú, alebo nabíjajú.... smiley