Energie

Všetko je energia, všetko má rovnaký základ-zdroj. Pri svojej práci používam niektoré „kanály“ energií a rada by som vám tu aspoň v skratke opísala aké to sú.

Tu spomenuté energie nenahrádzajú lekársku starostlivosť a pri aplikovaní mojich terapií nijako nezasahujem do diagnózy a liečby stanovenej lekárom!

Reiki- je energia stará 5000 rokov. Je to energia vesmírna (Božia ak chcete). Techniku tejto energie znova oživil a dal jej „formu“ Japonec  Mikao Usui  15.8.1865 - 9.3.1926. Pri hlbokej meditácii dostal poznanie ako používať reiki , postupy a praktické využitie. Energiu Reiki používal celý život v lekárstve a založil školu, kde ju vyučoval. Odtiaľ sa časom táto filozofia rozniesla do celého sveta a používa sa dodnes. Reiki nie je podmienená vierou v Boha, Buddhu či iné božstvá...

Reiki v podstate znamená univerzálnu prírodnú energiu, vhodnú pre harmonizáciu tela aj duše. Okrem schopností liečiť a harmonizovať sa stala súčasťou mnohých duchovných učení a filozofií, je používaná k duchovnému rozvoju. Reiki je cesta, ktorá nikdy nekončí. Ak s ňou človek pracuje, stále má potrebu sa posúvať, učiť, meniť k lepšiemu. Je to cesta, ktorá mne osobne zmenila život k lepšiemu, urobila zo mňa lepšieho človeka.

Energia Reiki vstupuje do tela cez korunnú čakru, pokračuje do srdcovej čakry, kde sa spája s nekonečnou láskou vašej duše a naberá váš “odtlačok”. Odtiaľ prúdi do rúk a cez čakry dlaní a prstov smeruje na potrebné miesto. Nepotrebná energia odchádza čakrami nôh, alebo koreňovou čakrou do zeme.

Pravidlá reiki:

1. Dnes v sebe utíšim všetko zlobu

2. Dnes zabudnem na všetky trápenia

3. Dnes budem robiť svoju prácu poctivo, najlepšie ako viem

4. Dnes si pripomeniem, koľko milosti a požehnania sa mi dostalo

5.Dnes budem láskavý/á ku všetkým bytostiam

6. Dnes beriem všetko tak, ako prichádza, pretože všetko má svoj dôvod

 

Človek ktorý používa energiu Reiki, nelieči svojou energiou, ale používa svoj “kanál,” cez ktorý prechádza prírodná energia. Preto sa necíti vyčerpaný. To znamená že terapeut je len sprostredkovateľom medzi vesmírom a človekom.

Reiki je inteligentná energia, ktorá sa formuje tak ako konkrétny problém potrebuje a taktiež smeruje tam kam treba. Je nepolárna a preto si terapeut nemôže (pri dodržaní určitých pravidiel)  preniesť problém z klienta na seba ani opačne.

Hovorí sa, že keď dávaš, aj dostávaš. V tomto prípade to znamená, že terapeut pri odovzdávaní energie –liečení taktiež dostáva energiu, ktorá ho lieči a harmonizuje. Aktívnou prácou sa tak zvyšuje citlivosť a v mnohých prípadoch sa otvára jemnocit, jasnozrivosť atd.

Reiki sa dobre znáša aj s inými alternatívnymi postupmi, dokonca aj s klasickou medicínou, pokiaľ je vôľa na strane lekára.

Nemá obmedzenia ani v oblasti diagnóz, pokiaľ  sa dodržujú určité pravidlá.

Telo má úžasné samoliečivé schopnosti a Reiki túto schopnosť výrazne podporuje. Preto sa niektorí ľudia môžu po terapiách cítiť na chvíľu unavení (samoliečivý proces je najaktívnejší pri oddychu a spánku). Taktiež, po aplikovaní reiki, sa môže dostaviť chvíľkové zhoršenie stavu. Je to zapríčinené detoxikáciou, vyplavovaním jedov a negatívnej energie z tela. Je to potrebné, pretože Reiki chorobu nepotláča, ale vyplavuje z tela.

Reiki neubližuje! Ublížiť môže len človek svojim negatívnym chovaním, aroganciou a nedodržaním základných princípov a pravidiel.

Stupne Reiki:

1.stupeň

Pri zasvätení do prvého stupňa sa odovzdávajú základné informácie o Reiki, o čakrách, karme, pozície rúk, harmonizácia, očisťovanie a ochrany.

Po jeho absolvovaní môže človek zvládnuť:

 • Odstrániť nerovnováhu, bolesť, niektoré choroby z tela
 • Čistiť a harmonizovať auru a čakry
 • Očistiť telo od jedov a negatívnej energie
 • Urýchliť regenráciu tela aj duše
 • Očistiť a nabíjať jedlo, vodu, predmety, kozmetiku, priestor
 • Liečiť rastliny a zvieratá
 • Rozvíjať svoj potenciál pri jemnocite, jasnozrivosti, automatického písma, atd
 • Lepšie napájanie na bytosti svetla
 • V niektorých prípadoch nájsť príčiny chorôb a riešiť ich
 • Zvýšenie celkovej vitality a imunitnej kondície

Pri 1.stupni odporúčam zamerať sa najmä a svoju osobu heart

 

2.stupeň

 Pri zasvätení sa vyučujú 3 základné symboly a následné  techniky s použitím týchto symbolov. Tieto symboly -“kľúče” zvyšujú účinnosť energie a umožňujú uvoľnenie niektorých karmických uzlov. Symboly fungujú len zasväteným ľuďom, pretože majú ich aktiváciu zakotvenú v aure a čakrách.

Po zasvätení dokážete:

 • Jednoduchšie, rýchlejšie a efektívnejšie udzravovať telo a dušu
 • Aplikovať energiu na diaľku
 •  Prekonávať čas a priestor  do rôznych časových úrovní (budúcnosti aj minulosti)
 • Programovanie liečenia a ochrany
 • Jednoduchšie čistenie a harmonizovanie priestoru
 • Programovanie predmetov, kameňov
 • Otvorenie energetickej brány
 • Z vodovodu urobiť tok liečivej vody
 • Liečiť závislosti/zlozvyky a problémy na mentálnej a emocionálnej úrovni
 • Preniknutie do podvedomia a nápravu starých programov
 • A iné

3.stupeň-majster

Pri zasvätení do 3.stupňa človek získava rovnakú silu a možnosti ako jeho majster-učiteľ. Však objavuje sa to postupne praxou. Dostáva majstrovský symbol a techniky s ktorými zvyšuje účinnosť uzdravovania, pomoci, očistenia, harmonizácie a ochrany...

Pri 3.stupni pribúdajú takéto schopnosti:

 • Využiť silu myšlienky a slova
 • Využiť silu mantrovania
 • Silné vyžarovanie cez éterické telo
 • Neustále napojenie na „kanál“ Reiki
 • Zvýšenie intuície, mimozmyslového vnímania, jemnocitu, jasnozrivosti
 • Krátke a efektívne silné liečenie
 • Schopnosť zachrániť život pri nehodách
 • Rôzne majstrovské techniky
 • Rozpúšťanie niektorých karmických uzlov
 • Odprevádzanie duší
 • Eliminovanie patogénov v priestore
 • Odstraňovanie patogénov a diskarnátov z aury
 • Vysoký stupeň ochrany
 • A iné

4.stupeň- majster učiteľ

Zasväcuje sa naozaj len človek ktorý je vybraný, predurčený na odovzdávanie svetla ďalším ľuďom. Musí byť na to pripravený a k tomuto poznaniu musia prísť obaja (učiteľ aj žiak).

Pri  4.stupni sa majster stáva učiteľom, takže odovzdáva učenie ďalej svojím žiakom. Je to veľká zodpovednosť a nemalo by to byť dostupné každému kto má peniaze... Lebo práca s energiami nie je o peniazoch. Platíme len za čas, priestor, materiály a vedomosti , nie za zasvätenie či liečenie.

Ďalším energetickým systémom, ktorému sa venujem je Shamballa.

Shamballa  sa objavila prvý raz v r.2003. V tejto dobe Vodnára sa začali objavovať podobné systémy a „kanály“, cez ktoré sa ľudstvo a planéta dostávajú na vyššiu duchovnú úroveň. Keďže každému človeku vyhovuje trošku iná vibrácia a forma, vzniklo viac rôznych systémov, ale v podstate prazáklad je rovnaký.

Shamballa je mesto, ktoré existuje v astrálnej rovine na úrovni Tibetu. Jeho energia je založená na základe spájania ľudí, pretože všetci sme súčasťou jedného celku, každý je svetielkom z jedného obrovského slnka. Hoci sa to tak nezdá, (mnohí pochybujú kvôli negatívam vo svete), každý máme svoje poslanie a aj negatívne veci, ktoré sa dejú majú svoj dôvod, ktorý nevidíme.

Shamballa prišla na Zem kvôli spájaniu ľudí pre vyššie ciele, pre rozvoj svetla a odľahčenie od karmických záťaží. Obsahuje prúd Reiki energie, prúd energie naNebovzatých Majstrov (sú to bytosti, ktoré prešli inkarnáciou a vývojom ako každý iný človek. Dosiahli určitého stupňa osvietenia a tak môžu vyučovať a viesť ľudí.)  a prúd energie Mahatmá. (Mahatmá je vysokofrekvenčná energia, ktorá sa nachádza cca 10km nad povrchom zeme. Bola vytvorená bytosťami Atlantídy a má 12 lúčov). Spája ľudí do jednoty, z ktorej pochádzajú.

Shamballa je veľmi silná a účinná energia, ktorá nám pomáha oslobodiť sa od mnohých pút karmy, a ak sú karmické uzly, ktoré nemožno v tomto živote zmeniť, dovoľuje nám ich lepšie znášať a vnímať z iného uhla (ako z toho utrpiteľského). Taktiež zvyšuje vibrácie čo nám mení pohľady na mnohé veci. Mení pokrivené štruktúry DNA a celkovo prináša ľudstvu svetlo do temných dní.

Oproti práci s Reiki energiou je Shamballa oveľa jednoduchšia. Neobsahuje vedené techniky. Symboly sú aktivované v aure a spúšťajú sa automaticky tak ako je potrebné, bez vedomia človeka. Takže sa nepotrebujete učiť žiadne symboly ani techniky. Zasvätenie môže absolvovať aj človek, ktorý nemá žiadne iné zasvätenia, aj človek ktorý už niečo absolvoval.

Liečenie je účinnejšie, silnejšie a rýchlejšie. Aj vážne choroby dostávajú šancu na uzdravenie alebo výrazné zmiernenie, ak klient spolupracuje a chápe karmu, a taktiež ak je „dovolené z hora“. Netreba zabúdať aj v tomto prípade, že sme len sprostredkovatelia.

Shamballa obsahuje 4 základné stupne. Pri každom stupni sa aplikuje do aury 256 symbolov. Každým zasvätením sa zvyšuje vibrácia, nastáva čistenie, ktoré môže mať nepríjemné sprievodné javy. Tieto javy sú normálne a trvajú krátko. Do prvých dvoch stupňov sa môže zasväcovať naraz, ale ja to robím len v prípade, ak klient predtým absolvoval zasvätenia do Reiki alebo podobných systémov. Znamená to, že človek si už prešiel určitým detoxom a následným zvýšením vibrácií. Ak nemá žiadne zasvätenie, stupne volím postupne.

Vždy overujem klienta, či je pripravený na ďalší stupeň, pretože prílišné ponáhľanie sa za ďalšími zasväteniami neprináša rýchlejší rast, ale môže navodiť nepríjemné stavy, ktoré trvajú dlho. Niekedy je menej viac enlightened Niet kam sa ponáhľať.

Zasvätenie do Shambally na rozdiel od Reiki aplikujem aj na diaľku.

Shamballu na rozdiel od Reiki je vhodné dokončiť, teda prejsť všetkými 4 zasväteniami (postupne). Je to kvôli tomu, že pri zasväteni do 4. stupňa sa úplne spájate s bytosťami Shambally a na Nebovzatými Majstrami. Tak si potom sami sťahujete ďaľšie zasvätenia a symboly, vedenie a vibrácie. A v neposlednom rade môžete už sami zasväcovať ľudí, predmety, budovy, rastliny, zvieratá...

Shamballa sa dá užívať na všetko čo je spomenuté v Reiki. Niektorí ľudia si však toto zasvätenie dávajú len z dôvodu svojho vlastného duchovného rozvoja, takže nemajú potrebu liečiť a aktívne pomáhať ľuďom.... Je to na každom akou cestou si zvolí kráčať, v tomto sú tieto energie krásne, že vám nechajú vašu slobodu v rozhodovaní a žití.